Get Adobe Flash player
Portal kadrowy Kadry i płace Chciałbym zatrudnić osobę do kadr. Co wchodzi w zakres obowiązków kadrowca?

Zakres obowiązków osoby zatrudnionej w kadrach zależy od organizacji pracy w firmie.

Do zadań kadrowej/kadrowego może należeć między innymi: 
- prowadzenie i archiwizacja akt osobowych pracowników;
- sporządzanie umów o pracę;
- sporządzanie umów cywilnoprawnych;
- nadzór nad terminowością przeprowadzania pracowniczych badań lekarskich;
- współpraca ze służbą bhp;
- wstępna rekrutacja pracowników;
- prowadzenie ewidencji czasu pracy;
- sporządzanie grafików pracy pracowników;
- zgłaszanie/wyrejestrowywanie osób zatrudnionych do ubezpieczeń w ZUS;
- przeprowadzanie okresowej oceny pracowników.

 


Pracownik działu kadrowego, oprócz w/w zadań, może mieć także w zakresie swoich obowiązków czynności związane z:
- naliczaniem wynagrodzeń, zasiłków itp.;
- rozliczaniem umów cywilnoprawnych;
- sporządzaniem i zatwierdzaniem list płac;
- wystawianiem zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
- sporządzaniem kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych itp.;
- przeprowadzaniem rozliczeń z ZUS, US, PFRON itp.
Sporządzając zakres obowiązków dla osoby zajmującej stanowisko kadrowe należy wziąć pod uwagę czynności, jakie chcielibyśmy jej powierzyć oraz przyjrzeć się specyfice prowadzonego przez nas przedsiębiorstwa.

 
Reklama
Reklama
Reklama
Statystyka
Użytkowników : 3
Artykułów : 65
Zakładki : 27
Odsłon : 77357
Sonda
Czy strona jest przydatna ?